24.09.2014Jak zachować się w razie pożaru?

1. Niezwłocznie zaalarmuj wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, przy użyciu wszystkich dostępnych środków.

2. Wezwij straż pożarną.

Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:

  • Wybrać numer alarmowy. Po zgłoszeniu się dyżurnego, należy spokojnie i wyraźnie podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, adres obiektu, co się pali, na którym piętrze, czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
  • Po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, ponieważ przyjmujący może zażądać potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie oraz dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

TELEFONY ALARMOWE 998 lub 112

3. Rozpocznij gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

4. Udziel pomocy osobom zagrożonym, rozpocznij ewakuację ludzi i mienia.

Prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru należy kierować się rozwagą przy podejmowaniu decyzji. Nie wolno dopuścić do powstania paniki, która może ogarnąć ludzi będących w sytuacji zagrożenia.

Osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia, kierując się, zgodnie z oznakowaniem, do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników, strażaków, pracowników służby zabezpieczenia obiektu.

Kiedy ugaszenie pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym jest niemożliwe:

  • Wyjdź na zewnątrz budynku lub zejdź na piętro poniżej palącego się mieszkania. Nie wolno zjeżdżać windami, nie należy bez potrzeby otwierać drzwi i okien, ponieważ dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybszy rozwój pożaru. Jeżeli opuszczenie mieszkania jest niemożliwe, zbierz domowników w jednym pomieszczeniu, najlepiej z oknem i telefonem.
  • Uszczelnij drzwi pomieszczenia, w którym przebywasz, aby dym nie przedostawał się do środka. Jeżeli to możliwe – zasłoń usta mokrą tkaniną i zmocz ubranie. Można też owinąć się mokrą, grubą tkaniną z naturalnych materiałów.
newsletter
social media
nasi partnerzy
KZWM OGNIOCHRON - największy w Polsce producent gaśnic - gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe
Urządzenia pomiarowe Aisko
Domowe zabezpieczenia przeciwpożarowe Kidde
Zgaś Ryzyko
KZWM OGNIOCHRON - największy w Polsce producent gaśnic - gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe
Urządzenia pomiarowe Aisko
Domowe zabezpieczenia przeciwpożarowe Kidde
Zgaś Ryzyko