Misja

Fundacja została powołna w celu:

Propagowania szeroko pojętego (ogień, czad, dym) bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach i mieszkaniach.

Wspierania, inicjowania nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej domów i mieszkań.

Promowania najwyższej jakości domowych urządzeń grzewczych i ochrony mieszkań.

Udzielania wszechstronnej pomocy pogorzelcom i poszkodowanym w akcjach ratowniczych strażakom znajdujacym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

newsletter
social media
nasi partnerzy
KZWM OGNIOCHRON - największy w Polsce producent gaśnic - gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe
Urządzenia pomiarowe Aisko
Domowe zabezpieczenia przeciwpożarowe Kidde
Zgaś Ryzyko
KZWM OGNIOCHRON - największy w Polsce producent gaśnic - gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe
Urządzenia pomiarowe Aisko
Domowe zabezpieczenia przeciwpożarowe Kidde
Zgaś Ryzyko